วิธีดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร

วิธีดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร สังคมในปัจจุบันนี้มีแต่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทำให้การดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตในแต่ละวันของทุกคนต้องเร่งรีบตามไปด้วย ด้วยความเร่งรีบและการแข่งขันนี้เอง จะส่งผลให้สุขภาพของเรานั้นแย่ลงและปัญหาทาง สุขภาพที่พบได้บ่อย คือ การเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งโดยทั่วไปเราเรียกกันว่า “โรคกระเพาะอาหาร” หรือ “โรคกระเพาะอาหารอักเสบ”   โรคกระเพาะเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง โดยประมาณว่าคนทั่วไปนั้นจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โดยการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยจะพบมากในวัยกลางคน ขณะที่การเกิดแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นจะพบในวัยหนุ่มสาว อย่างไรก็ตามการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือแผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้นจะสามารถเกิดขึ้นได้ในคนทุกเพศและทุกวัย สาเหตุ โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากมีการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปร่วมกับความต้านทานต่อกรดของเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ลดลง จึงทำให้มีแผลเกิดขึ้น และในปัจจุบันพบว่ายังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เสริมอีก ทำให้เกิดโรคได้อีก ได้แก่   1. การที่ร่างกายติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobactor Pylori ) ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อจากอุจจาระของผู้ติดเชื้อ เมื่อเชื้อนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเข้าไปฝังตัวอยู่ใต้เยื่อบุกระเพาะ ผนังกระเพาะจึงอ่อนแอลงและมีความทนต่อกรดลดลง ทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเกิดแผลได้ง่าย แผลหายช้า และเกิดแผลซ้ำได้อีก 2. การรับประทานสิ่งที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น ดื่มชา กาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำอัดลม และการรับประทานยาบางชนิด เช่น ยาแก้ปวดจำพวกแอสไพริน ยารักษาโรคกระดูกและข้ออักเสบ ยาชุดหรือยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์ เป็นต้น 3. มีพฤติกรรมหรือนิสัยในการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง …

วิธีดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหาร Read More »