วันที่มีผล: 15 พฤศจิกายน 2561

เงื่อนไขและข้อตกลง

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานอย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์แห่งนี้ ทั้งการเยี่ยมชมหรือการใช้เว็บไซต์ หรือการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ คุณยืนยันในการยอมรับของคุณต่อเงื่อนไขของเว็บไซต์แห่งนี้ 

โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการเรียกดูเนื้อหาบนเว็บไซต์ และ/หรือการสร้างคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยืนยันและรับรองว่าได้อ่าน เข้าใจ ยอมรับในข้อกฎหมายที่เกิดจากการยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้ 

เงื่อนไขเหล่านี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายโดย curmincenterthai ผ่านทางเว็บไซต์นี้ curmincenterthai.com การเปลี่ยนแปลงใดไปจากเงื่อนไขเหล่านี้จะได้รับการยืนยันโดย curmincenterthai เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นไม่รวมถึง ผู้ใช้งานที่เข้ามาและใช้บริการของร้านค้ายินยอมและเห็นชอบด้วยที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดขึ้น โดยไม่มีข้อยกเว้น หากผู้ใดที่ไม่เห็นชอบด้วยกับเงื่อนไขนี้ต้องระงับการใช้บริการของทางร้านและจากการทำธุรกรรมใด ๆ การส่งคำสั่งของคุณหมายถึงการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

 

І. การสั่งซื้อ 

คำสั่งซื้อจะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยรายละเอียดการสั่งซื้อให้สมบูรณ์ ซึ่งสามารถกรอกรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดี @curmincenterthai หรือข้อความสนทนาทาง facebook หรือสามารถสั่งทางโทรศัพท์ ที่สามารถหาได้ที่หน้าร้าน คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งมายังเรา และคุณจะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการสั่งซื้อของคุณรายละเอียดการสั่งซื้อจะปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่นสนทนาของผู้สั่งซื้อหลังการที่ได้ทำการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

 

ІІ. ราคา ส่วนลด โปรโมชั่น 

ราคาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่นสนทนาเป็นราคารวมทั้งสิ้นแล้ว หากมีราคาโปรโมชั่นใด ๆ ทางร้านค้าจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ curmincenterthai.com ราคาของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อ ณ เวลานั้น

 

III ผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์

สำหรับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

การปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer) :ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อาจไม่เกิดกับผู้ใช้ทุกคน

 

 

ІV. เงื่อนไขการจัดส่งและการชำระเงิน

ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งทั่วทุกพื้นที่ภายในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1-4 วันทำการ จัดส่งโดยตัวแทนจะทำหน้าที่จัดส่งสินค้าไปตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้

วิธีการชำระเงินจะเป็นแบบชำระเงินก่อนส่งสินค้า และแบบชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้า  ในกรณีชำระเงินปลายทางเมื่อได้รับสินค้าทางเราอาจจะมีการติดต่อกับผู้ซื้อสินค้าก่อนส่งสินค้า เพื่อยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง โดยการจัดส่งสินค้าจะดำเนินการทุกวันยกเว้นวันหยุดของตัวแทนที่ทำหน้าจัดส่งนั้น ๆ  หรือตามวันหยุดที่ร้านค้าได้แจ้งไว้

 

V. การคืนเงิน 

การขอคืนเงินหรือการยกเลิกสามารถแจ้งได้ที่แอพพลิเคชั่นสนทนาของทาง curmincenterthai ในการขอคืนเงินลูกค้าต้องแจ้งเหตุผลในการขอคืนเงิน เรามีสิทธิที่จะไม่ยอมรับการขอเงินคืนจากผู้ซื้อ หากเหตุผลในการขอคืนเงินนั้นไม่สมเหตุสมผล 

ทาง curmincenterthai ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก

การคืนผลิตภัณฑ์นั้น ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่คุณได้รับไป โดยต้องไม่มีการฉีกขาด ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับก่อนที่จะขาย

ในการคืนผลิตภัณฑ์ คุณต้องแจ้งวันและเวลาของผู้ที่ทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และรายละเอียดจะต้องถูกแสดงไว้ในแอพพลิเคชันการสนทนาการสั่งซื้อ 

ลูกค้ามีสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้ซื้อไปและร้องขอที่จะทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นหรือขอเงินคืน ได้ 2 กรณี:

1. หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากเรา (ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง) ลูกค้าควรจะคืนผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน 

2. หากเป็นการตัดสินใจของลูกค้าที่ต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นผลมาจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทาง curmincenterthai ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับในการขอคืนเงิน หากการขอคืนนั้นได้รับการยอมรับ ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

ในทุกกรณี ผลิตภัณฑ์ควรจะอยู่ในสภาพเดียวกันกับตอนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ โดยไม่มีความเสียหายและอยู่ในแพ็กเกจดังเดิม หากไม่คืนผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการขอคืนเงิน 

ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อตกลง การยินยอมที่จะคืนผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับเป็นผลิตภัณฑ์อื่นหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมหรือรับเป็นเงินคืน การคืนเงินให้กับลูกค้าจะกระทำภายใน 30 วัน นับจากวันที่เราได้รับผลิตภัณฑ์คืน และได้ตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

หากเป็นกรณีที่ขอคืนเงินซ้ำหรือขอคืนเงินในกรณีที่บริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเข้าใจได้ว่าลูกค้ากำลังกระทำผิดแห่งสิทธิ์ในการคืนผลิตภัณฑ์หรือปฏิบัติด้วยความไม่ซื่อสัตย์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคืนผลิตภัณฑ์ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขการคืนนั้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดก็ตาม 

เงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิผู้บริโภคที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

 

VI. ภาระหน้าที่ในฐานะลูกค้า 

● คุณมีหน้าที่ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ 

● แจ้งชื่อจริง และนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล 

● คุณเป็นผู้ชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อไว้ 

● พร้อมรับสินค้า หรือมีตัวแทนในการรับผลิตภัณฑ์เมื่อมีการนำส่ง 

● ห้ามมิให้ให้ข้อมูลความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์หรือให้ข้อมูลอื่นใดที่เป็นเท็จ

 

VII. เงื่อนไขและข้อตกลง 

บริษัทมีสิทธ์ที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลง, แต่สิทธิ์นี้จะไม่มีผลกระทบต่อเงื่อนไขและข้อตกลงเดิมที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าหลังจากที่ได้สั่งซื้อไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว การแก้ไขหรือการขยายเงื่อนไขและข้อตกลงจะมีผลต่อเมื่อมีการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวอักษ กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้ในเว็บไซต์นี้ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ

 

VІIІ. การบังคับใช้กฎหมาย – อำนาจรัฐ 

ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฏหมายที่ใช้ดูแลจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การขายของทางไกลและการคุ้มครองผู้บริโภค และอาจมีการผูกขาดอำนาจของศาลต่อสถานที่ประกอบการของบริษัท ของเรา

 

ІX. ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการเก็บรักษาไว้ด้วยคุณภาพที่ดีและตรงตามข้อกำหนด  สำหรับการประยุกต์ใช้ด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งไม่ตรงตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้จากร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้และการประยุกต์ใช้นั้นด้วยตนเอง

 

X. นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับเว็บไซต์ของเราจะถูกจัดเก็บไว้เป็นความลับและใช้เพียงเพื่อการดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และเพื่อจุดประสงค์ของการใช้ข้อมูล การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมายความว่าคุณจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์และยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกส่งผ่านไปยังบุคคลที่สาม นอกจากมีความจำเป็นทางด้านกฎหมาย หมายความว่า ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายที่เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลของคุณ

Disclaimer *ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*