นโยบายความเป็นส่วนตัว-privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผล: 1 พฤศจิกายน 2561

curmincenterthai (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ดำเนินการโดย curmincenterthai.com (“บริการ”)

หน้านี้จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเราและทางเลือกที่คุณได้เชื่อมโยงกับข้อมูลนั้น นโยบายส่วนบุคคลของเราสำหรับ curmincenterthai มีการจัดการผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ การใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้มีความหมายเช่นเดียวกับข้อกำหนดในการให้บริการของเราซึ่งสามารถดูได้จาก curmincenterthai.com

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเราเราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้บางอย่างเพื่อใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึง แต่อาจไม่จำกัดเฉพาะ:

ที่อยู่อีเมล

ชื่อและนามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, ประเทศ

คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

นอกจากนี้เราอาจจะรวบรวมข้อมูลว่ามีการเข้าถึงและใช้บริการนี้อย่างไร (“ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น  IP address ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริการเราที่คุณเยี่ยมชมเวลาและวันที่เข้าชมเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น อุปกรณ์ในการเยี่ยมชมและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

คุกกี้เป็นไฟล์ที่มีข้อมูลเล็ก ๆ ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์จากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ก็คือเครื่องบอกตำแหน่ง แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูลและปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเวลาที่คุกกี้ถูกส่ง อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการของเราได้

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

Session Cookies เราใช้ Session Cookies เพื่อดำเนินการบริการของเรา

Preference Cookies เราใช้คุกกี้ค่ากำหนดเพื่อจดจำค่ากำหนดและการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ

Security Cookies เราใช้ Security Cookies เพื่อความปลอดภัย

การใช้ข้อมูล

curmincenterthai ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ:

เพื่อให้บริการและบำรุงรักษา

แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา

เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการของเราเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น

เพื่อให้การดูแลลูกค้าและการสนับสนุนช่วยเหลือ

เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการได้

เพื่อตรวจสอบการใช้บริการ

เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนย้ายและดูแลรักษาไว้  ที่คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกจังหวัด จังหวัดหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของสถานที่ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากข้อมูลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเราโปรดทราบว่าเราจะถ่ายโอนข้อมูลรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ที่ยอมรับข้อตกลงในนโยบายต่อความเป็นส่วนส่วนตัวนี้ด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงข้อตกลงในการโอนข้อมูลดังกล่าว

curmincenterthai จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายส่วนบุคคลนี้และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับองค์กรหรือประเทศเว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอรวมถึงความปลอดภัยของคุณ ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

curmincenterthai อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสุจริตใจว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อ:

เพื่อปฏิบัติและทำตามกฎหมายบังคับ

เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ curmincenterthai

เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดที่เป็นไปได้ในการเชื่อมต่อกับบริการ

เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ

เพื่อป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่จะไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ปลอดภัยอย่างแน่นอน  แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท และบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา (“ผู้ให้บริการ”) ในการให้บริการในนามของเรา เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การให้บริการของเรา

บุคคลที่สามเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราและมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

Analytics การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์เว็บที่จัดทำโดย Google ซึ่งติดตามและรายงานการเข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้มีการแบ่งปันกับบริการอื่น ๆ ของ Google Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อกำหนดเนื้อหาและปรับเปลี่ยนโฆษณาในเครือข่ายการโฆษณาของตนเอง

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ Google Analytics ทำกิจกรรมกับบริการได้ โดยติดตั้ง Google Analytics opt-out browser add-on (ส่วนเสริมของเบราว์เซอร์ที่ไม่ใช้ Google Analytics) ส่วนเสริมจะช่วยป้องกัน JavaScript ของ Google Analytics (ga.js, analytics.js และ dc.js) ไม่ให้แชร์ข้อมูลกับ Google Analytics เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ Google โปรดไปที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

การลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุก ๆ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใด ๆ ของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ / หรือประกาศสำคัญในบริการของเรา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลและอัปเดต “วันที่มีผล” ที่ด้านบนของนโยบายส่วนบุคคลนี้

คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเมื่อลงประกาศไว้ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา:

ทางอีเมล: [email protected]


 

Privacy Policy

Effective date: Noverber 1, 2018

curmincenterthai (“us”, “we”, or “our”) operates the http(s): //www().curmincenterthai.com (the “Service”).

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data. Our Privacy Policy for curmincenterthai is managed through Free Privacy Policy.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from http(s): //www().curmincenterthai.com

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you (“Personal Data”). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

Email address

First name and last name

Phone number

Address, State, Province, ZIP/Postal code, City

Cookies and Usage Data

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used (“Usage Data”). This Usage Data may include information such as your computer’s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.

Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

isoftrom uses the collected data for various purposes:

To provide and maintain the Service

To notify you about changes to our Service

To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so

To provide customer care and support

To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service

To monitor the usage of the Service

To detect, prevent and address technical issues

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Thailand and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Thailand and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

curmincenterthai will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Legal Requirements

curmincenterthai may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

To comply with a legal obligation

To protect and defend the rights or property of curmincenterthai

To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

To protect the personal safety of users of the Service or the public

To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service (“Service Providers”), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.

For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party’s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the “effective date” at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

By email: [email protected]