โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease :GERD)

โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที่เกิดจากการมีน้ำย่อยหรือกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารนั้น ได้ไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหาร อย่างผิดปกติ โดยเมื่อน้ำย่อยหรือกรดไหลย้อนกลับมาแล้วจะทำให้หลอดอาหารอักเสบ หรือเกิดเป็นแผลที่หลอดอาหารได้

กรดไหลย้อนมีกี่ประเภท

ประเภทของโรคกรดไหลย้อน

1. โรคกรดไหลย้อนแบบธรรมดา (CLASSIC GERD)

เป็นโรคกรดไหลย้อนซึ่งกรดหรือน้ำย่อยจะไหลย้อนขึ้นมาอยู่ภายในหลอดอาหาร โดยที่น้ำย่อยหรือกรดนั้น จะไม่ไหลย้อนขึ้นไปเหนือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนบน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการที่หลอดอาหารเท่านั้น

2. โรคกรดไหลย้อนซึ่งไหลย้อนขึ้นมาที่คอและกล่องเสียง (Laryngopharyngeal Reflux: LPR)

เป็นโรคที่มีอาการทางคอและกล่องเสียง ดยเกิดจากการไหลย้อนกลับของกรดหรือน้ำย่อยขึ้นมาเหนือกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนบนอย่างผิดปกติ

ประเภทของกรดไหลย้อน กรีนเคอมิน green curmin เคอม่าแม็กซ์

อาการที่บ่งบอกว่าคุณอาจเป็นกรดไหลย้อน ซึ่งพบเห็นทั่วไป จะมีอาการดังนี้

1. อาการทางคอหอยและหลอดอาหาร

 • อาการปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอก และลิ้นปี่ บางครั้งอาจร้าวไปที่บริเวณคอได้ (พบน้อย)

 • รู้สึกคล้ายมีก้อนอยู่ในคอ หรือแน่นคอ

 • กลืนลำบาก กลืนเจ็บ หรือกลืนติดๆ ขัดๆ คล้ายสะดุดสิ่งแปลกปลอมในคอ

 • เจ็บคอ แสบคอหรือปาก หรือแสบลิ้นเรื้อรัง โดยเฉพาะในตอนเช้า

 • รู้สึกเหมือนมีรสขมของน้ำดี หรือรสเปรี้ยวของกรดในคอหรือปาก (bile or acid regurgitation)

 • มีเสมหะอยู่ในลำคอ หรือระคายคอตลอดเวลา

 • เรอบ่อย คลื่นไส้ คล้ายมีอาหาร หรือน้ำย่อยไหลย้อนขึ้นมาในอก หรือคอ

 • รู้สึกจุกแน่นอยู่ในหน้าอก คล้ายอาหารไม่ย่อย (dyspepsia)

 • มีน้ำลายมากผิดปกติ มีกลิ่นปาก เสียวฟัน หรือมีฟันผุได้

2. อาการทางกล่องเสียง และหลอดลม

 • เสียงแหบเรื้อรัง หรือ แหบเฉพาะตอนเช้า หรือมีเสียงผิดปกติไปจากเดิม

 • ไอเรื้อรัง โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารหรือขณะนอน

 • ไอ หรือ รู้สึกสำลักน้ำลาย หรือหายใจไม่ออกในเวลากลางคืน

 • กระแอมไอบ่อย

 • อาการหอบหืดที่เคยเป็นอยู่ (ถ้ามี) แย่ลง หรือไม่ดีขึ้นจากการใช้ยา

 • เจ็บหน้าอก (non – cardiac chest pain)

 • เป็นโรคปอดอักเสบ เป็นๆ หายๆ

3. อาการทางจมูก และหู

 • คัน จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล หรือมีน้ำมูก หรือเสมหะไหลลงคอ

 • หูอื้อเป็นๆ หายๆ หรือปวดหู

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=995

อาการ กรดไหลย้อน รักษาด้วย ขมิ้นชัน กรีนเคอมิน green curmin เคอม่าแม็กซ์ curma max curmincenterthai